Barn på skuldre til foresatt
Foto: Asker kommunes bildebank
Gratis

Trenger og ønsker du hjelp til å slutte å røyke? Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og veiledning.

Gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med gratis kurs i Asker kommune. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere.

  1. samling: 16. oktober

  2. samling: 23. oktober

  3. samling: 30. oktober (felles røykeslutt)

  4. samling: 6. november

  5. samling: 13. november

  6. samling 27. november

    Påmelding:

Mer om Frisklivssentralen Asker