Sommerfugl og røyk
Foto: Irene Bjørnøy
Gratis

Ønsker du å slutte å røyke? Den mest effektive metoden for røykeslutt er å kombinere legemidler og veiledning. Nå tilbyr helsemyndighetene gratis kurs.

Hvem?

Personer som røyker daglig og som bor i Asker kommune.

Hva?

Gratis, godkjente legemidler til røykeslutt i inntil 12 uker i kombinasjon med gratis kurs i Asker kommune. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og er et gruppebasert kurs med inntil 10 deltakere. 

Hvor og når?

Dette kurset har to fysiske samlinger på Nordre Bondi gård, resten digitale samlinger over Teams. Link sendes per e-post.

Datoer:

7. februar kl. 13-14:30 - Fysisk samling

14. februar kl. 13-14:00 - Digital samling

28. februar kl. 13-14:00 -Digital samling

7. mars kl. 13-14:30 - Nordre Bondi gård

14. mars kl. 13-14:00 - Digital samling

21. mars kl. 13-14:00 - Digital samling

Påmelding innen 1. februar:

Mer om Frisklivssentralen Asker