Høvikvollen
Foto: Nina Mikkelsen

Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og hvordan det bidrar til en god psykisk helse.

Gjennom kursdagene vil du få innsikt i fem viktige grep for økt hverdagsglede: Å være oppmerksom. Å være aktiv. Fortsett å lære. Å knytte bånd, Å gi.

På kurset skal vi sammen utforske hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede.

Kurset er gruppebasert med inntil 10 deltakere og er åpent for innbyggere over 18 år i Asker kommune.

Oppstart: onsdag 12. april 2023

Varighet: Ukentlig, 6 onsdager (ikke 17. mai).

Tid: 12.30 - 14.30

Sted: Slemmestad innbyggertorg

Pris: kr. 330, betales første kursdag (vipps).

Påmelding innen 31. mars:

Kursholdere:

Nina Mikkelsen Tlf. 90271940

Emilie Føyen With tlf. 45734591

Mer om Frisklivssentralen Asker