Sommerlab - Forskerfabrikken
Foto: Forskerfabrikken Norge AS

Sommerlab er et fem-dagers forskerkurs for elever på 4.–6. trinn. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden.

PÅMELDINGEN ÅPNER 30. MARS KL. 09.00

SOMMERSKOLEN ARRANGERES I SAMARBEID MED ASKER KOMMUNE

Vet du hvorfor jorda er den eneste beboelige planeten i solsystemet vårt? I år skal vi utforske de utrolige omgivelsene som omgir oss hver eneste dag. Barna skal bli kjent med planeten vår og se på hva det er som gjør jorda så unik. For det er ganske mange spennende grunner til at det er liv akkurat her og ikke på de andre planetene.

På kurset skal barna lære om de viktigste faktorene for liv på jorda. I løpet av dagen gjør vi mange morsomme eksperimenter og aktiviteter som forklarer og viser hvordan dette henger sammen med liv. Barna skal forske på elektromagnetisme, kjemiske reaksjoner og fornybar energi. Det blir kule eksperimenter, samarbeid og fysisk aktivitet både ute og inne. Vi skal bygge solkokere, utforske temperaturer og lete etter liv i en mystisk jordprøve.

Mer informasjon om sommerskolen: www.sommerlab.no

Påmelding til Forskerfabrikkens Sommerlab

Mer om Forskerfabrikken Norge AS