Mestring, glede, utvikling og inkludering

Hver fredag rett etter skoletid har vi det gøy med musikk på skolen - med EC-Play skoleband. Her kan alle være med - uansett! Alle kan spille med EC-Play!

Vi spiller på skolen rett etter skoletid. En gruppe for de eldste og en gruppe for de yngste. Og husk at ALLE KAN VÆRE MED!

Her har vi det gøy med med spilling, sang, koreografi, dans, komposisjon, improvisasjon, notasjon, osv. EC-Play handler først og fremst om å oppleve mestring, glede, utvikling og inkludering gjennom musikk. Her kan alle føle at de mestrer å spille på piano, gitar, ukulele, bass og fiolin første gangen de prøver. Deretter sitter de selv i førersetet for sin egen utvikling. Målet med EC-Play Band er å gi ALLE elevene ved skolen en mestringsarena hvor alle elevene opplever mestring, glede, og utvikling, og føler seg inkludert gjennom musikkaktiviteter basert på EC-Play sin metodikk og pedagogikk hvor alle kan være med uansett bakgrunn og forutsetninger.

Ec-Play er en innovasjon innen musikkundervisning som er utviklet her i Asker, men som har fått internasjonal oppmerksomhet. Selv mener vi at EC-Play er «verdens beste metode» for å utvikle seg på et instrument i en tidlig fase, men det er ikke minst et fantastisk verktøy for personlig utvikling og læring av grunnleggende ferdigheter. Erfaring viser at EC-Play er ekstremt motiverende og kan utvikle deg fra 0 og opp den første mest utfordrende bakken med et stort smil om munnen, men EC-Play kan også ta deg videre til å bli en habil musiker som spiller med hjertet. 

Med EC-Play kan alle spille på alle instrumenter. Når vi spiller sammen i bandet kan deltakerne bytte mellom piano, gitar, ukulele, bass og fiolin etter hver sang vi spiller. Og alle kan spille sammen selv om vi er på ulikt sted i utviklingen. Alle spiller på det nivået de selv ønsker. Likevel kan vi altså spille sammen. 

Vi har en lekende tilnærming til det å lære. Det er deltakernes nysgjerrighet og lyst til læring som styrer utviklingen - akkurat som den gangen du lærte å snakke. Det er veldig motiverende for deltakerne å selv sitte i førersetet for sin egen utvikling og å ta sine egne valg. 

Vi har flere hundre sanger å velge mellom i EC-Play appen. Sangene velges gjennom bandets demokratiske prinsipper. Så her lærer man demokrati i praksis. Deltakerne har stor grad av medbestemmelse i bandet både ift innhold og sangvalg. 

Gjennom prosjektet «Alle kan spille i Asker», som er forankret i FUG Asker, har alle skolene i Asker mulighet til å sette opp EC-Play Band på skolen rett etter skoletid. Dette finansierer lisenser, instrumenter og opplæring som vi bruker i EC-Play band, men Ec-Play kan da også fritt brukes i skoletiden. På denne måten får skolen styrket musikkundervisningen og alle elevene ved skolen får glede av EC-Play i skoletiden. Alle elevene ved skolen får da ha det gøy med «verdens beste musikkundervisning» og masse musisering i et klasseband i musikktimen. Samtidig får de ivrigste som har lyst til å spille mer muligheten til å ha det enda mer gøy etter skoletid ved å være med på EC-PLAY BAND rett etter skoletid på sin skole. 

Selv om alle vil utvikle seg i sitt tempo og på de det selv har lyst til i musikkens verden gjennom EC-Play så er det aller viktigste med EC-Play å gi alle barn grunnleggende personlige, relasjonelle og tverrfaglige ferdigheter slik at de kan mestre livets strabasiøse ferd. 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om EC-Play Together