Jostein skaper entusiasme og motivasjon
Foto: Jostein Skare

Et populært lavterskeltilbud med spillegrupper på skolen rett etter skoletid hvor ALLE KAN SPILLE sammen i et stort EC-PLAY BAND uansett bakgrunn og forutsetninger. Passer for de som går på SFO.

Ec-Play Band er et 10 ukers opplegg med spillegrupper på skolen rett etter skoletid hvor vi har det gøy med å spille i band på piano, gitar, ukulele, bass og fiolin, men vi kombinerer dette også med sang, koreografi, dans og komposisjon. Målet med EC-Play Band er å gi ALLE elevene ved skolen en mestringsarena hvor alle elevene opplever mestring, glede, og utvikling, men også inkludering, gjennom musikkaktiviteter basert på EC-Play sin metodikk og pedagogikk hvor alle kan være med uansett bakgrunn og forutsetninger.

Ec-Play er en innovasjon innen musikkundervisning som er utviklet her i Asker, men som har fått internasjonal oppmerksomhet. Selv mener vi at EC-Play er «verdens beste metode» for å utvikle seg på et instrument i en tidlig fase, men det er ikke minst et fantastisk verktøy for personlig utvikling og læring av grunnleggende ferdigheter. Erfaring viser at EC-Play er ekstremt motiverende og kan utvikle deg fra 0 og opp den første mest utfordrende bakken med et stort smil om munnen, men EC-Play kan også ta deg videre til å bli en habil musiker som spiller med hjertet. 

Med EC-Play kan alle spille på alle instrumenter. Når vi spiller sammen i bandet kan deltakerne bytte mellom piano, gitar, ukulele, bass og fiolin etter hver sang vi spiller. Og alle kan spille sammen selv om vi er på ulikt sted i utviklingen. Alle spiller på det nivået de selv ønsker. Likevel kan vi altså spille sammen. 

Vi har en lekende tilnærming til det å lære. Det er deltakernes nysgjerrighet og lyst til læring som styrer utviklingen - akkurat som den gangen du lærte å snakke. Det er veldig motiverende for deltakerne å selv sitte i førersetet for sin egen utvikling og å ta sine egne valg. 

Vi har flere hundre sanger å velge mellom i EC-Play appen. Sangene velges gjennom bandets demokratiske prinsipper. Så her lærer man demokrati i praksis. Deltakerne har stor grad av medbestemmelse i bandet både ift innhold og sangvalg. 

Gjennom prosjektet «Alle kan spille i Asker», som er forankret i FUG Asker, har alle skolene i Asker mulighet til å sette opp EC-Play Band på skolen rett etter skoletid. Dette finansierer lisenser, instrumenter og opplæring som vi bruker i EC-Play band, men Ec-Play kan da også fritt brukes i skoletiden. På denne måten får skolen styrket musikkundervisningen og alle elevene ved skolen får glede av EC-Play i skoletiden. Alle elevene ved skolen får da ha det gøy med «verdens beste musikkundervisning» og masse musisering i et klasseband i musikktimen. Samtidig får de ivrigste som har lyst til å spille mer muligheten til å ha det enda mere gøy etter skoletid ved å være med på EC-PLAY BAND rett etter skoletid på sin skole. 

Selv om vi gjennom «Alle kan spille i Asker» vil kunne lære alle kommunens 12.000 elevene å spille et instrument, men også synge, danse, komponere og improvisere litt, så er det aller viktigste med dette prosjektet å gi dem grunnleggende ferdigheter slik at de kan mestre livets strabasiøse ferd. 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om EC-Play Together