Korleder Jostein Skare
Foto: Elisabeth Kjellin, Røyken og Hurum avis
Gratis

Askerkoret er et korprosjekt hvor barn, ungdom og voksne synger sammen. Alle kan være med uansett! Målet er å opptre sammen under Asker kulturfestival 10 .juni.

Vi deler inn i 3 grupper:

- Gruppe 1: Dette er en gruppe for de aller minste barna, dvs de som går i 0.-4.klasse. Deres foresatte blir med og synger i samme gruppe. Dette skal være en hyggelig fellesaktivitet. Vi synger fra kl 17.00-18.00. Her legger vi listen veldig lavt og synger bare melodistemmen.

- Gruppe 2: Dette er en gruppe for de store barna, dvs de som går i for 3.-7.klasse. Deres foresatte blir med og synger i samme gruppe. Dette skal være en hyggelig fellesaktivitet. Vi synger fra kl 18.00-19.30. Her legger vi lista litt opp ift de aller minste og i vøver på litt sangteknikk og på flestemt sang.

- Gruppe 3: Dette er en gruppe for de som kan komme alene og være sent oppe, dvs voksne og ungdom. Vi synger fra kl 19.30-21.00. Målet er å lære sangteknikk og flestemt sang, men det er ingen krav til sangferdigheter. Det skal først og fremst være gøy!

Grensene mellom gruppene er litt flytende slik at man kan velge den gruppen som passer best ift hviket utfordringsnivå man ønsker seg og hva som passer best ift tid. 

Vi har en felles spilleliste slik at gruppene lærer seg de samme sangene. Denne vil også bli sendt ut til alle skolene i Asker med invitasjon til å øve på disse sangene. Alle som har lyst kan da være med på felles fremføring på utescenen i Asker sentrum under Asker kulturfestival den 10.juni. 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om EC-Play Together
Et fantastisk kor :)
Fotokreditt: Pixabay