Glade musikanter
Foto: Jostein Skare
Gratis

Askerbandet et prosjekt for barn, ungdom og voksne. Alle kan være med uansett! På mandag kveld. Målet er å opptre sammen under Asker kulturfestival 10 .juni.

Siden vi bruker EC-Play kan alle være med uansett ferdighetsnivå!

Vi spiller på mandagskveldene! Oppstart etter påske.

Vi har delt 3 grupper:

1.       De yngste barna m/foresatte(17.00-18.00)

2.       De eldste barna m/foresatte (18.00-19.30)

3.       De voksne og ungdom (19.30 – 21.00)

Grensene mellom gruppene er litt flytende slik at man kan velge den gruppen som passer best ift hvilket utfordringsnivå man ønsker seg og hva som passer best ift tid. 

Vi har en felles spilleliste slik at gruppene lærer seg de samme sangene. Denne vil også bli sendt ut til alle skolene i Asker med invitasjon til å øve på disse sangene slik at alle elever i Askerskolen som vil kan være med på Sommerfesten 10. juni kl 18 under Asker kulturfestival. Alle som har lyst kan da være med på felles fremføring på utescenen uten for Asker Kino.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om EC-Play Together