Turleder
Foto: DNT Asker Turlag

Er du klar for å ta spranget? Liker du å være på tur og ta ansvar?

Program : DNTs grunnleggende turlederkurs gir deg kompetanse til å lede fellesturer i lavlandet/nærmiljøet hele året. Kurset er første trinn i DNTs turlederutdanning. 

Kurset er lagt opp slik en ordinær DNT tur ville foregått i marka. Deltakerne bytter på rollen som turleder og man er turledere parvis. Bakgrunnen for at kurset er utvidet er at hver enkelt deltaker skal få god nok tid til å prøve seg som turleder og lære underveis. Kurset er veldig praktisk rettet, men med noen teoriøkter. Opplegget er ikke veldig eksamens-/testpreget, men er mer et kurs hvor man lærer underveis, og hvor vi lærer av hverandre.

Temaer på kurset: Presentasjonsteknikker,  orientering, turlederrollen, gruppedynamikk, marka og naturkunnskap, pakking og bekledning, mat på tur med grupper, førstehjelp/redning, bål og leirplass, turledersekken.

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet!

Opptakskrav DNTs grunnleggende turlederkurs: Gjennomført DNTs Ambassadørkurs. Dette kurset kan du ta digitalt i forkant. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker dette. Aldersgrense 16 år.

Generell informasjon:

21.mai 2022  kl 13.00 - 22.mai kl 15.00: Oppmøte på parkeringsplassen ved Landfalltjern kl 13.00. Kurset holdes i sin helhet ute i Finnemarka og vil foregå i området Landfalltjern, Tverken, Goliaten i Drammen/Lier. Overnatting vil foregå ute i telt ellet hengekøye.

Pris: Kr 400,- Kr 200 for DNT medlemmer

Inkluderer lunsj og middag lørdag, frokost og lusnj søndag, overnatting og  kursmateriell. De som i etterkant blir turledere for oss og leder minst 3 turer, får refundert kursavgiften ved forespørsel.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om DNT Asker Turlag