Gjendetunga juni 2021
Foto: Rita Alhkalil
Gratis

Bli med på torsdagsturer i Askers flotte nærområde

Velkommen til internasjonal torsdagtur

Oppmøte 02.september: Friluftshuset ved Borgenveien 100

Buss 281 fra Asker stopper rett utenfor på busstopp Askeladdveien.

Parkering med p-bevis (DNT har noen til utlån)

Turene er et ledd i vårt turprosjekt "Sammen Til Topps" der et av målene er langtur og bestige en topp siste helgen i juni 2022.

Helgen 25. - 27. juni  2021 var vi 22 stykker på en strålende tur til Gjendebu og Gjendetunga.

Torsdagsturene varer ca. 1,5 - 3 timer og har ulike ruter nesten hver gang. Det er god anledning til å bli kjent med både deltakere, og området i og rundt Borgen. Alle er velkomne på torsdagsturene, uavhengig om målet er toppturen i juni eller ikke, både som deltakere og frivillige. Turene går på stier og småveier, og tilpasses vær og føre.

Turene er gratis og åpne for alle!

Forøvrig følger vi disse smitteverntiltakene på våre aktiviteter: 

  • Vi registrerer alle ved oppmøte på våre turer

  • Turleder er ansvarlig for å informere om våre gjeldende retningslinjer ved turstart

  • Turledere eller deltakere som har symptomer skal ikke delta

  • Vi unngår å håndhilse og klemme

  • Vi holder god avstand (minst 1 meter)

  • Våre smittevernregler gjelder på hele turen

DNT Asker Turlag som arrangør er ansvarlig for å legge til rette for at de generelle smittevernreglene kan overholdes, mens du som deltaker er ansvarlig for å regulere dette. 

Turprosjektet "Sammen Til Topps" er i Asker et samarbeid mellom Asker Kommune: avdeling for integrering og migrasjonshelse og  DNT Asker Turlag

Turprosjektet støttes av midler fra Viken Fylkeskommune, BUFdir og Miljødirektoratet

Velkommen til alle!

Kontaktinformasjon:

  • Ingeborg Sølvsberg

  • Tlf. 41417944

  • E-post: 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om DNT Asker Turlag