Slemmestad innbyggertorg
Gratis

Byggesaksveiledning

Vi har startet opp igjen med veiledning for enkle tiltak/byggesaker på Slemmestad innbyggertorg.

Tid: Hver torsdag fra klokken 10.00-12.00.

Det settes av 15 minutter til hver veiledning.

Du booker tid på telefon 477 89 027 (Slemmestad innbyggertorg).

Vi ønsker at det sendes inn spørsmål og tegninger/skisser i forkant. Dokumentasjon sendes til: noen dager før veiledningen på torsdag.

Veiledningen vil gjelde for enkle tiltak som er listet opp under:

  • Tilbygg

  • Terrasser

  • Garasje

  • Uthus

  • Påbygg

  • Støttemurer

Vel møtt!

Mer om Byggesak Asker Kommune