Ungdom på kurs
Gratis

Buskerud Teater inviterer til kreativt skrivekurs for ungdom (10. trinn og oppover), holdt av scenekunstner Lexie Koren og instruktør Tone Aas Skålevik!

Skrivekurset vil gi deltakerne mulighet og verktøy til å uttrykke seg fritt gjennom å skrive scenetekst, hentet ut gjennom improvisasjonsøvelser. Fokuset vil være på frigjørende teaterlek og tekstoppbygning. 

Formålet er å gi teaterinteressert ungdom som ikke nødvendigvis ønsker å stå på scenen selv et tilbud, der de kan jobbe med personlige ytringsformer i trygge rom.

Kurset vil være universelt utformet, og tilpasses eventuelle deltakere med nedsatt funksjon. 

Påmelding:

Mer om Buskerud Teater