Buddha Shakyamuni
Foto: http://archive.dwbn.org/pages/view.php?ref=4064&search=%21collection1310&order_by=field100&sort=ASC&offset=0&archive=0&k=eefaab9a93

Heggedal buddhistsenter organiserer introduksjonsforedrag om diamantveibuddhisme. Foredraget holdes av en erfaren reiselærer, Klaus Neukirchen fra Tyskland.

Foredraget holdes på engelsk. Etter foredraget tilbyr vi mulighet for fellesmeditasjon.

Velkommen!

Mer om Buddhistisk Senter Heggedal