Mennesker som prater og drikker kaffe
Foto: Hedvig K. Andersson
Gratis

På språkkafeen får du mulighet til å snakke norsk og blir kjent med andre. Vi har en lærer og flere frivillige. Åpen for alle.

Ikke nødvendig å ta med utstyr. Gratis.

Velkommen!

Mer om Borgen nærmiljøsentral