Lunsj på KulturHagen
Foto: Hedvig K. Andersson
Gratis

Vi inviterer til matlaging og felles lunsj på KulturHagen hver onsdag. Det blir retter fra forskjellige land.

Mat og prat er en sosial møteplass knyttet til matlaging, kulturutveksling og språktrening, med nydelig lunsj!

Velkommen!

Mer om Borgen nærmiljøsentral