Knut Magne Ellingsen
Foto: -
Gratis

Knut Magne Ellingsen holder et humørfylt og inspirerende kåseri som handler om hvordan vi kan leve det gode livet ved å se på muligheter.

Ellingsen har de siste tretti årene arbeidet i ledelsen i flere organisasjoner for pasienter og funksjonshemmede.

Velkommen!

Mer om Borgen nærmiljøsentral