Mennesker som syr
Foto: Marte Kjølstad
Gratis

Sy og reparer er et syfellesskap der du kan komme med et syprosjekt du ønsker å jobbe med i fellesskap med andre.

Borgen innbyggertorg har noen symaskiner til disposisjon, samt noe tråd etc. Det du måtte ønske å bruke utover dette, kan du ta med selv. Aktiviteten foregår annenhver uke i oddetallsuker.

Mer om Borgen innbyggertorg