Steiner i balanse
Foto: © Rawpixel.com
Gratis

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv.

Mange foreldre står i dag i en hverdag preget av stress og høye krav til seg selv. Velmente forsøk på å gjøre sitt beste for barn og familie ender av og til opp med sinne og frustrasjon.

Dette kurset setter fokus på å bli bevisst hvordan vi som foreldre tenker om og forstår barnet, og hvordan dette påvirker hvilke følelser vi får og opplevelsen av handlingsvalg. Kurset tar videre sikte på å bidra til å bevisstgjøre foreldre på at det mulig å ta et valg om hvordan fortolke og håndtere situasjoner med barnet sitt samt gode råd om hvordan kommunisere med barnet sitt. Kurset passer for foreldre med barn i alle aldre.

Mer om Borgen innbyggertorg