Baby og barn
Foto: Elin Eike Worren
Gratis

Etter at barnet blir født, opplever mange at fokus blir flyttet fra kvinnekroppen til barnet. Mange ting skjer med kroppen både under og etter en fødsel.

Arenaene for å snakke om dette er mangelfulle.  Hva er normalt etter en fødsel, både fysisk og psykisk? Vi har med oss Jordmor Katrine Sommerfelt Lysne denne dagen som jobber både i den kommunale barselomsorgen og som jordmor på Drammen sykehus. Katrine tar opp tema som: Barseltid og Humørsvingninger, Underlivet etter fødsel, Rifter, bekkenbunnen, å få tilbake kroppen sin, Ammestart , Seksuallivet og parforhold og Etterkontroll- hva skjer der?

Mer om Borgen innbyggertorg