Anne-Britt Wengen
Foto: Mari Elise Smeby
Gratis

Anne-Brit Wengen ønsker høre hva du som senior i Asker er opptatt av. Møt henne her på Borgen innbyggertorg en gang pr. måned.

Eldrerådet ønsker å ha så god kunnskap om Asker som en kommune å bli gammel i som mulig, og har derfor etablert en ordning med eldrerådets time en gang pr. måned på alle innbyggertorg. På denne måten håper eldrerådet å komme i kontakt med mennesker som har innspill til utviklingen av Asker som en aldersvennlig kommune.

Eldrerådet ønsker å høre om ordninger som er gode og som er viktige å beholde, men også om tilbud som savnes eller ikke oppleves som gode. Gode ideer til tiltak eller nye satsninger er også velkomne.

Velkommen innom for en prat!

Mer om Borgen innbyggertorg