Eldre mann kaster bocciaball
Gratis

Anne-Britt Aspaas Wengen i Eldrerådet ønsker å møte seniorer på Borgen og i Asker, og finne ut hva de er opptatt av.

Hun kommer til Borgen innbyggertorg mandagene 30. august, 27. september, 25. oktober, 22. november og 20. desember.

Alle saker som gjelder eldre i Asker kommune skal forelegges Eldrerådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Hjertelig velkommen til en prat med Anne-Britt mellom kl. 10:30 og 12 på mandag!

Mer om Borgen innbyggertorg