Kirsten Koht og Trygve Lia på mandagslunsj på Asker innbyggertorg
Gratis

Kirsten Koht og Trygve Lia i Eldrerådet ønsker å møte seniorer i Asker, og finne ut hva de er opptatt av

Representantene fra Eldrerådet kommer til Asker innbyggertorg under mandagslunsjene den første mandagen i hver måned.

Alle saker som gjelder eldre i Asker kommune skal forelegges Eldrerådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Hjertelig velkommen til en prat mellom kl. 12 og 13!

Mer om Borgen innbyggertorg