Ikon i balanse
Foto: Asker Ikon
Gratis

Eldre trener styrke og balanse sammen etter instruksjon fra video

Eldre som ønsker det kan komme og trene styrke og balanse sammen etter instruksjon fra video

Mer om Borgen innbyggertorg