Mødre og barn
Foto: Elin Eike Worren
Gratis

Er du hjemme i permisjon og kunne tenke deg å møte andre trillende foreldre på dagtid? Da kan du komme på barselkafe hver torsdag.

Noen torsdager er med tema, andre er det bare å komme og henge. Du kan ta med deg barselgruppen din, eller komme alene.

Mer om Borgen innbyggertorg