Lokalet til Bjørns bruktbod
Gratis

Søm, strikk, lesing, annet håndarbeid, diskusjon, spørsmål, kaffe/te, info. Medvirkning og glede!

I samarbeid med Statkraft Tofte, lokalsamfunnsutvalget, Oasen, introduksjonssenter sør og 10.auguststiftelsen, starter vi en møteplass med fokus på gjenbruk, søm, re-design, håndverk, vedproduksjon, kultur og samfunnsforhold.

Vi håper gratisaktivitetene vil få folk med ulik bakgrunn og erfaring til å bidra og strømme til våre lokaler på Statkraft Tofte.

For søm- og re-design aktiviteten vil vi ha kapasitet på 6-10 deltagere, men i tilhørende lokaler vil det være plass til lese- og informasjonsaktiviteter. Vi håper at mange forskjellige og nysgjerrige mennesker vil melde seg på og bidra i BjørnsBruktBod-aktivitetene.

ÅPNINGSTIDER: (inngang v/Gamle Folkets Hus - skilt ved port):

Mandager: Kl 18.00-20.00

Onsdager: Kl 11.30-14.00

For mer informasjon, ta kontakt på mail:

Mer om Bjørns Brukt Bod