Fra boken Historier om ugress
Foto: Knut Langeland

Bli kjent med de mangfoldige ugressene!

Bli kjent med de mangfoldige ugressene! De har fulgt med menneskene fra jordbruket og hagebrukets begynnelse og har egenskaper som kan bli svært viktige i fremtiden.

Forglemmegei, stemorsblomst og prestekrage hører til de pene ugressene. Løvetann, hestehov og kjempe er blant de mest velkjente. Brennesle og meldestokk kan være nyttige, og skvallerkål og åkersnelle er inderlig hatet. Mens noen ugress har medisinsk virkning, er andre giftige. Felles for alle ugressene er at de har en forhistorie og skjulte egenskaper som gjør at de ikke nødvendigvis skal lukes og utryddes. Ugressene hører hjemme i en integrert verden.

Foredrag ved forfatter, fotograf, foredragsholder og hagehistoriker Knut Langeland. Det vil også være mulighet for å kjøpe hans nye bok "Historier om ugress"

Er været på vår side denne kvelden blir det også en liten hagevandring. 

Entré kr. 90,- 

Stor gratis parkeringsplass!

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Asker museum
Knut Langeland
Fotokreditt: Knut Langeland