Knøttene synger utendørs
Foto: Annemarie Tandberg Abeler

Knøttene er et barnekor for barn fra 5 år (siste året i barnehagen) - 3. klasse. Vi øver hver onsdag fra 17.30-18.30 i peisestua på Askertun.

Knøttene er et barnekor for alle barn fra 5 år - 3. klasse. Vi synger både kjente popsanger, mgp-junior favoritter og tradisjonelle barnesanger som er enkle for de minste å være med på, men fortsatt gøy for de eldste. På øvelsene har vi mye lek i tillegg til sang, og vi avslutter alltid med å sitte i ring og synge "Velsignelsen". I løpet av hvert semester bidrar vi på et par gudstjenester, og holder en avslutningskonsert. En gang i året drar vi på en teaterforestilling. På korøvelsene har vi dirigent Fredrik Rafael Flikka, og kantor Ingvild Køhn Malmbekk til stede.

Vi har ikke øvelser i høstferien.

Send mail til bk822@kirken.no for spørsmål.

Påmelding kan gjøres elektronisk her.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Asker menighet