Barn som er teatralske
Foto: Valeria Nicholson
Gratis

BITS teater er et gratistilbud for deg som bor på Borgen.

I teater er sosialt fellesskap, samspill og kreativt samarbeid med andre viktig og dette vektlegges i undervisningen. Ved å skape sceniske situasjoner og rollespill som vises innad i gruppen, får eleven trening i å opptre i trygge rammer.

I løpet av året vil eleven delta i en eller flere visninger. Det kan være i form av en åpen time hvor eleven viser øvelser, etyder og korte sceniske forløp, eller fremføring av et lite skuespill på en egnet arena. 

Passer barn 8-13 år som bor på Borgen

Mer om Asker kulturskole