Ola Tufte

«Målet mitt er å få deg til å tenke en ekstra gang gjennom hva du ønsker å oppnå, for så å hjelpe deg med å lykkes!» sier OL-helten Olaf Tufte. Struktur, lidens

Olaf Tufte er den nordmannen som har deltatt i flest olympiske leker. Gjennom glimt fra trening og konkurranser, og historier fra barndom og oppvekst, viser han hvordan man kan nå målene sine ved å dyrke lidenskapen og holde disiplinen. Samtidig er det helt avgjørende å lytte til andre og vise ydmykhet. Uavhengig av hva du holder på med og er opptatt av; om det gjelder yrke og jobb, sport og fritid eller privatliv og familie, mener Tufte at du kan bli bedre! Personlig har han jobbet hver dag med dette: Det å bli bedre – både som menneske og som roer på olympisk nivå.

Det handler om utvikling; kontinuerlige forbedringer og forskjeller som får deg nærmere målet; å bli bedre, for deg selv og de rundt deg. For dette dreier seg jo ikke om Olaf Tufte, men om deg! Tre fellesnevnere vil likevel alltid gå igjen: Han snakker om lidenskap, struktur og disiplin. Kjerneverdiene som har bragt ham dit han er i dag og som kan bringe deg dit du vil.

Mer om Asker kulturhus