Et portrett bilde av en kvinne med kort lyst hår
Foto: Sturlason AS Polyfoto
Gratis

Helsekafeene våre er åpne for alle innbyggere over 18 år i Asker, og har fokus på forebyggende og helsefremmende temaer.

2022 er frivillighetens år. I Asker kommune er det stort fokus på frivillighet og det utøves i mange ulike arenaer.

Frivillighetskoordinator Heidi Thommessen og dagligleder på Hurum frivilligsentralen Kjersti Smedstad vil fortelle om hvordan Asker kommune arbeider med frivilligheten.

De vil gi nyttig informasjon til deg som lurer på hvordan det er å være frivillig og hva frivilligheten i kommunen har å tilby. De frivillige ildsjelene Alfred Strøm og Odd Lund kommer også, for å fortelle om sitt engasjement. 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester