En mann med hvit skjorte og briller på.
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Glede gir økt livskvalitet og kan styrke din psykiske helse. Det fremmer personlig vekst og et godt familieliv, og vi kommuniserer bedre når vi er glade. Arnt Sæther har viet livet sitt til å være inspirator og spre glede, og kommer til Helsekafe for å inspirere oss.

For mer informasjon ta kontakt på telefonnummer:

477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester