Et portrett bilde av en voksen mann.
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Kadafi Zaman forteller med varme og innlevelse om sine røtter, oppvekst og ikke minst det han brenner for, å formidle nyheter til det norske folk. Dette er et foredrag om kjærligheten til Norge og hvordan hans pakistanske bakgrunn har preget han som journalist og menneske. Viktige temaer er blant annet mangfold, ytringsfrihet, demokrati og innvandring.

For mer informasjon ta kontakt på telefonnummer:

477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester