Tegnet bile av to hender som strekker mot hverandre med skygger av lampe og plante i bakgrunn.
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Pasient- og brukerombudet jobber for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. Samtidig skal de bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. De kommer til Helsekafe for å informere om hvordan de kan hjelpe pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenestene.

For mer informasjon, ta kontakt på telefonnummer:

477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester