Et ansiktsbilde av en mann som smiler
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Espen Simonsen – Pårørendeperspektiv ved krise og alvorlig sykdom

Espen var Tones nærmeste pårørende gjennom fire år med oppturer og nedturer. Da Tone døde 28 år gammel, forsvant også alt det kjente i Espens hverdag. 30 år og enkemann måtte Espen finne seg selv på nytt, livet hadde stått på pause og holdt pusten. I dette foredraget deler Espen usminket sine perspektiver og refleksjoner på en måte som gir lærdom og ettertanke.

For mer informasjon, ta kontakt på telefonnummer:

477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester