En kvinne som smiler
Foto: Ragnhild Bang Nes
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Hverdagsglede

Undersøkelser viser at det vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Forskning har kommet fram til 5 grep vi kan gjøre for å få økt hverdagsglede, bedre fysisk og psykisk helse og økt livskvalitet. Foredraget holdes av psykolog Ragnhild Bang Nes som jobber som seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Om du har spørsmål, ta kontakt på telefonnummer: 477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester