En mann som ser oppover med spørsmåltegn bak seg
Foto: AdobeStock
Gratis

Et gratis tilbud for alle voksne i Asker som kan bidra til økt kunnskap om ulike helserelaterte temaer, og hvordan forebygge og håndtere helseutfordringer.

Få et innblikk i noen av helsetilbudene som finnes i Asker kommune for deg som bor hjemme! Du treffer blant annet ansatte fra disse tjenestene:

 -       Forebyggende hjemmebesøk/Asker seniortreff

-       Helsefremmende tjeneste

-       Hverdagsrehabilitering

-       Boligtilpasningsgruppa

-       Kreftkoordinator

-       Hukommelsesteamet

-       Læring og mestring

-       Fysioterapitjenesten

Om du har spørsmål, ta kontakt på telefonnummer: 477 82 155/ 902 58 590

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester