Frivillighetens vekstvillkår
Foto: Dusan Kostic
Gratis

”Forventninger til foreningslivet i nye Asker kommune.” Bygdekvinnelaget inviterer til foredrag og varm suppe.

Helsekafe hver torsdag på Teglen med varierte helserelaterte temaer og aktiviteter. En rød tråd gjennom høstens program er Leve hele livet.

”Forventninger til foreningslivet i nye Asker kommune.” Bygdekvinnelaget inviterer til møte med en politiker og serverer varm suppe og rundstykker.

Helsekafeen er i forandring og det er aktivitet hver torsdag. For at dette skal være mulig er vi avhengig av lokale krefter og denne dagen er et eksempel på hvordan vi kan samarbeide. Bygdekvinnelaget bruker helsekafetiden til å snakke om det som er viktig for dem og hva de bidrar med i lokalsamfunnet.

Har du eller ditt lag lyst til å samarbeide om å skape et enda mer aktivt lokalmiljø ta kontakt med Helsekafeens prosjektleder, Anne Cecilie Strandslett, på mobil 40 90 27 50.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Asker kommunes Helsefremmende og forebyggende tjenester