Kvinne veileder mann i tilskuddssøkning
Foto: Asker kommune
Gratis

Husk å søke tilksudd fra Asker kommune. Fristen er 1. mars. For integreringstilskudd er fristen 28. februar.

Kultur- idretts- og frivillighetslivet kan søke på en rekke tilskuddsordninger i Asker kommune. Flere av disse har søknadsfrist nå 1. mars. Tilskuddene skal bidra til økt deltakelse, likeverd og mangfold.

Du må søke digitalt i tilskuddsportalen

Alle søknader sendes i vår nye digitale portal. Skal du søke om tilskudd på vegne av et lag eller forening, må daglig leder først registrere foreningen i tilskuddsportalen.

Søknadsfrist 28. februar:

  • Tilskudd til integreringsarbeid

Søknadsfrist 1. mars:

  • Hodetilskudd for barn og unge

  • Frivillighetspakken

  • Leietilskudd for barn og unge

  • Tilskudd til privateide lokaler og anlegg

  • Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr

Her finner du oversikt over alle tilskuddene du kan søke på, søknadsfrister, retningslinjer, søknadsskjema og kontaktinformasjon.

Informasjon om tilskuddsportalen

Her kan du lese mer om vår nye digitale tilskuddsportal.

Digital veiledning 15. februar

Ønsker du veiledning i hvordan du søker tilskudd i den nye tilskuddsportalen på nett, holder vi digitalt møte: Dato: Torsdag 15. februar Tid: Klokka 18.00-19.30

Mer om Asker kommune