Pårørende skal bli sett, møtt og hørt
Foto: NaKuHel
Gratis

PårørendeKafé

Velkommen til høstens møteplass for pårørende! NaKuHel i samarbeid med Asker kommune inviterer til tema

«Demens – og hverdagen som pårørende».

Anne Østensen og Kristin Laache fra Hukommelsesteamet i kommunen deler av deres kunnskap og erfaring.

Mer om Asker kommune