Hørselshjelper Brit Mari Sande
Foto: Valeria Nicholson
Gratis

Her kan du få mulighet til en samtale med hørselsveileder/likeperson Brit Mari Edv. Sande fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF Asker).

Tre ganger denne høsten kan du få mulighet til en samtale med hørselsveileder/likeperson Brit Mari Edv. Sande fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF Asker lokallag). Hun kan veilede deg i hvordan gå frem hvis du er bekymret for egen hørsel eller bekymret for hørselen til en av dine nærkontakter. I tillegg gir Brit Mari praktisk veiledning i hvordan få høreapparat og hvordan betjene disse. Hun kan og være behjelpelig med å veilede deg underveis i prosessen med nye høreapparat.

Salg av batterier til høreapparat foregår hver ukedag på Borgen innbyggertorg fra 10.00-14.00 (unntatt tirsdager).

Det er syv likepersoner i Asker, og HLF Asker Lokallag oppfordrer alle til å ta kontakt med en likeperson. Du finner dem på hvert innbyggertorg i Asker.

HLF Asker lokallag stiller opp med gratis hørselstest for arbeidsplasser/firmaer og på innbyggertorgene.

Leder for HLF lokallag er: Marit Kolseth, tlf: 99278096

Mer om Asker kommune