illustrasjon av hodesmerter
Foto: Ingen foto, kun illustrasjon
Gratis

Temakafé for personer rammet av hjerneslag/ traumatisk hodeskade og deres pårørende i Asker og Bærum kommune.

Tema:

"Forståelse og mestring av smerter"

Langvarige plager med smerter er ikke uvanlig etter hjerneslag og traumatiske hjerneskader, men kan ha store konsekvenser for livskvalitet og fungering. Mens medikamenter har sin plass i smertebehandling, har betydningen av forståelse og mestringsstrategier stadig blitt tydeligere. I dette foredraget vil vi gjennomgå vår moderne smerteforståelse, og fremheve enkelte ikke-medikamentelle innfallsvinkler som erfaringsmessig kan hjelpe personer til bedre liv til tross for smerter

Foredragsholder                                                

Daniel Løke er psykolog med PhD ansatt ved Sunnaas sykehus. Han har variert erfaring innen vurdering og rehabilitering av personer med både medfødte og ervervede hjerneskader, samt langvarig smerteproblematikk.   

Program:

  • Velkommen, kaffe med no’ godt

  • Siste nytt fra Landsforeningen for slagrammede

  • Foredrag ved psykolog phD Daniel Løke

  • Pause

  • Foredraget fortsetter

  • Spørsmål til foredragsholder, oppsummering og avslutning

Hvorfor delta?

Hensikten med temakafé er å gi kunnskap om temaer knyttet til hjerneslag.

Vi ønsker samtidig å legge til rette for en sosial arena hvor personer rammet av hjerneslag/traumatisk hodeskade og deres pårørende kan møtes. Det å treffe andre i tilsvarende situasjon kan være verdifullt.

Om tilbudet

Vi arrangerer flere temakaféer om hjerneslag/traumatisk hodeskade i løpet av året. Pårørende er alltid velkommen enten man kommer alene eller sammen med den som er rammet. Ved ledig plass, er helsepersonell også hjertelig velkomne.

Praktisk informasjon

Påmelding

Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus

Telefon: 67 80 93 14

Mobil: 957 50 958 

Arrangører

Asker kommune- helse, rehabilitering og mestring

Bærum kommune- Friskliv og mestring

Bærum sykehus- avdeling for geriatri, slag og rehabilitering

Lærings – og mestringssenteret, Vestre Viken 

Landsforeningen for slagrammede Oslo og Akershus, www.slag.no

Mer om Asker kommune, Avd. Rehabiliteringstjenester