Samling på innbyggertorget
Foto: Elin Eike Worren
Gratis

Fransk med Giselle

Passer for alle som kan litt eller mye fransk fra før. Samtale om aktuelle tema eller det deltakerne ønsker å snakke om. Giselles franskgruppe møtes hver fredag kl. 10-11:30 på På langs. Ingen påmelding er nødvendig.

Mer om Asker innbyggertorg