Medlemmene av engelskgruppen
Foto: Ingunn Fjæran
Gratis

Velkommen til engelsk språkgruppe!

Har du lyst å friske opp engelskkunnskapene dine frem mot sommerens ferie?

Hver tirsdag kl 11-12 møtes Engelskgruppen på glassrommet på Asker innbyggertorg og øver på engelsk konversasjon. En hyggelig og sosial gruppe, som ønsker seg flere medlemmer.

Ingen påmelding nødvendig!

Mer om Asker innbyggertorg