Angela på Asker innbyggertorg
Foto: Mari Smebye
Gratis

Engelsk med Angela

Passer for alle! Engelskgruppa møtes hver tirsdag kl. 11-12 på Glassrommet. Samtale om aktuelle tema eller det deltakerne ønsker å snakke om. Ingen påmelding er nødvendig.

Mer om Asker innbyggertorg