Sanghefte
Foto: Berit Meland
Gratis

Vil du være med som sangervenn/støttesanger i "Koret på Nesbru"? Beboerne på Nesbru bo- og omsorgssenter er glad i å synge og nå skal vi starte et kor.

Hei kjære du som kunne tenke deg å være frivillig sangervenn/støttesanger og er glad i å synge!

Vi vil gjerne invitere deg som har lyst til å synge sammen med beboerne våre, hjelpe dem å finne frem i sangheftene, og sitte blandet sammen med dem. Ved å synge sammen med kan du være den støtten beboerne våre trenger for å tørre å bruke sin egen sangstemme og til å minnes sanger de kanskje har glemt. Sangglede og felleskap er hovedmålet. Konsert kan det bli hvis vi vil. 

Korøvelsene foregår fire onsdager i mai og juni på dagtid, men det går helt fint om du ikke kan bli med alle gangene.

Fremmøte kl. 10:30. Da rydder vi klart rommet før øvelsen.

Korøvelse kl. 11:00-12:00

Kl. 12:00-12:30 Kaffestund og samtale etter øvelsen. 

De som vil lede koret er:

Heidi Milde (diakon Asker kommune) sammen med Berit Meland (kultur og aktivitetskonsulent på Nesbru bo- og omsorgssenter)

 Du kan melde din interesse til:

Frivilligkoordinator sone nord v/Jorunn Schie: asker.frivilligsentral@asker.kommune.no

Rådgiver frivillighet Velferd/Hjemmetjenesten: birgithe.anfinsen.gjesdahl@asker.kommune.no

Diakon i Holmen kirke v/Heidi Milde: hm244@kirken.no

Mer om Asker frivilligsentral - Hasselbakken