Sanghefte
Foto: Berit Meland
Gratis

Vil du være med som sangervenn/støttesanger i "Huskoret på Nesbru"? Beboerne på Nesbru bo- og omsorgssenter er glad i å synge og nå har vi startet et kor.

Hei kjære du som kunne tenke deg å være frivillig sangervenn/støttesanger og er glad i å synge.

Vi vil gjerne invitere deg som har lyst til å synge sammen med beboerne våre, hjelpe dem å finne frem i sangheftene, og sitte blandet sammen med dem. Ved å synge sammen med kan du være den støtten beboerne våre trenger for å tørre å bruke sin egen sangstemme og til å minnes sanger de kanskje har glemt. Sangglede og felleskap er hovedmålet. Konsert kan det bli hvis vi vil. 

Korøvelsene foregår hver onsdag, men det går helt fint om du ikke kan bli med alle gangene.

Fremmøte kl. 10:30. Da rydder vi klart rommet før øvelsen.

Korøvelse kl. 11:00-12:00

Kl. 12:00-12:30 Kaffestund og samtale etter øvelsen. 

De som vil lede koret er:

Heidi Milde (diakon Asker kommune) sammen med Berit Meland (kultur og aktivitetskonsulent på Nesbru bo- og omsorgssenter)

 Du kan melde din interesse til:

Frivilligkoordinator sone nord v/Jorunn Schie: asker.frivilligsentral@asker.kommune.no

Rådgiver frivillighet Velferd/Hjemmetjenesten: birgithe.anfinsen.gjesdahl@asker.kommune.no

Diakon i Holmen kirke v/Heidi Milde: hm244@kirken.no

Det er helt greit å stikke innom en onsdag helt uforpliktende for å se om dette er noe du har lyst til å bli med på når det passer.

PS: Et tilsvarende kor starter opp på Solgården på tirsdager kl. 11.30-13.30. Oppstartsdato for dette koret er 26. september.

Mer om Asker frivilligsentral - Hasselbakken