Innebandy
Gratis

Innebandy G/J14 (barn født i 2007,2008 og 2009) i Borgen Ungdomsskole på torsdager kl.19.00-20.00. Gratis for medlemmer! Medlemskap i AFL er 100,-per år.

Asker fleridrettslag - AFL er et lavterskel tilbud som skal gi medlemmene en introduksjon og mulighet til å bli kjent med ulike idretter.

Påmelding og informasjon:

Mer om Asker Fleridrettslag