Innebandy
Gratis

Innebandy G/J12 (barn født i 2012,2011 og 2010) på Vettre skole mandager kl.16.30-18.00 Gratis for medlemmer! Medlemskap i AFL er 100,-per år.

Asker fleridrettslag - AFL er et lavterskel tilbud som skal gi medlemmene en introduksjon og mulighet til å bli kjent med ulike idretter.

Påmelding og informasjon:

Mer om Asker Fleridrettslag