Innebandy er gøy!
Gratis

Asker Fleridrettslag organiserer Innebandy- og Fleridrettscamp uke 26 for barn og unge i alderen 6-12 år og 13-20 år i Risenga. Alle skal kunne delta uavhengig av fysisk, sosial eller økonomisk status!

På AFL Innebandy- og Fleridrettscamp vil innebandy stå i sentrum, men vi er opptatt av at det skal være fokus på lek og allsidig aktivitet der det sosiale står i fokus!

Alle skal kunne føle mestring og utvikling ut fra sitt nivå. Vi har gjennomprøvde pedagogiske opplegg utprøvd over flere år på camper med stor suksess. Alle trener på campen har tatt trenerprøven!

Program:

MANDAG- TIRSDAG UNGDOMSCAMP 13-20 ÅR

Første delen av Ungdomscampen fokuserer på trening. På den andre delen blir det fokus på instruktørsrollen og alle får mulighet og ta instruktørskurs i innebandy.

Det blir mulighet for noen av ungdommene og bli med videre som instruktører til Barnecampen, samt som instruktører i høstsemesteret 2021.

ONSDAG-FREDAG BARNECAMP 6-12 ÅR

På denne campen blir det fokus på innebandy, men det blir også mulighet og prøve på fleridrettsaktiviteter som basket, volleyball, aikido, uteaktiviteter..

Det er stor fokus på det sosiale, inkludering og ha det gøy på sommerferien!

Campen er gratis og det er begrenset antall plasser!

Påmelding til AFL Innebandy- og Fleridrettscamp:

Mer om Asker Fleridrettslag
Innebandy!!!