Gratis

Arngeir Berg fra Asker er lektor, forfatter og skribent. Han kommer til Asker bibliotek for å snakke om boken "Trærnes magiske kraft"

Arngeir Berg tar i boken Trærnes magiske kraft for seg alle de norske trærne og buskene som er blitt brukt som hjelperåd og medisin den gang samfunnet ikke hadde helsevesen. Da måtte folk stole på «de kloke», de som hadde kunnskap og lært seg ritualene, de som kjente til hemmelighetene som hadde blitt overført fra generasjon til generasjon.

Berg vil også snakke om sin nye bok som handler om urter, kloke koner og kjærlighet.

Mer om Asker bibliotek